top of page

Big Data  ·  Software Development  ·  DevOps

minimize risk,
maximize efficiency

  ·  IT Audit ·  

Uniknij ewentualnych problemów, popraw jakość obsługi informatycznej, zwiększ efektywność działania swoich systemów

Realizując projekty unijne codziennie dbamy o bezpieczenstwo danych naszych Klientów. Dostarczamy narzędzi i wykorzystujemy sprawdzone metody na zapewnienie maksymalnej ochrony i wydajności systemów wykorzystywanych na codzien przez miliony użytkowników.  

Zespół Octark
Zespół Octark

1

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Podczas audytu bezpieczeństwa sprawdzamy: integralność systemów, integralność baz danych, właściwość stosowanych procedur i praktyk, rzetelność przetwarzania informacji, jakość przeprowadzanych w firmie procesów, realizację zamierzonych celów, zasadność wykorzystywanych zasobów przedsiębiorstwa. 

2

AUDYT WYDAJNOŚCI

Podczas audytu wydajności IT sprawdzamy: szybkość przetwarzania danych, czas odpowiedzi, poziom dostępności systemów, wykorzystanie zasobów, skalowalność,  jakość usług IT, bezpieczeństwo systemów. 

proces

POZNAJMY SIĘ

Podczas krótkiego spotkania (najczęściej zdalnego) określimy cele i zakres audytu, a także dobierzemy zespół audytowy, który będzie wsparciem podczas przebiegu procesu.

ANALIZA

Na tym etapie zbierzemy informacje o systemach informatycznych, które będą poddane audytowi, przeanalizujemy dokumentację, zweryfikujemy poprawność konfiguracji systemów. 

WYCENA

Od naszego zespołu audytowego otrzymasz wycenę projektu, która będzie uwzględniała wszelkie kwestie związane z zaplanowanymi działaniami i wspierającymi w osiągnięciu zmierzonego celu. 

AUDYT

Na tym etapie zespół audytowy przeprowadzi badania, testy, analizuje dane oraz weryfikuje wyniki w celu określenia wydajności systemów informatycznych.

ANALIZA WYNIKÓW

Zespół audytowy przeanalizuje zebrane dane i wyniki testów, a także zweryfikuje, czy spełnione zostały założone cele audytu.

RAPORT

Przedstawimy raport z wynikami audytu, na podstawie którego podjęta zostanie decyzja dotycząca dalszej współpracy i działań naprawczych. 

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA 

Przygotowaliśmy własną usługę, której celem jest dostarczenie rzetelnej i obiektywnej informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w firmie. Po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa IT, specjaliści ds. bezpieczeństwa przedstawiają raport z rekomendacjami, co należy zrobić, aby poprawić poziom bezpieczeństwa IT. Raport może również zawierać ocenę bieżącej sytuacji i określenie potencjalnych zagrożeń, ale stanowi on również kluczowe narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów, a także w ochronie przed cyberzagrożeniami. 

AUDYT WYDAJNOŚCI

Dzięki audytowi organizacje mogą zidentyfikować obszary wymagające usprawnień, uprościć procesy biznesowe, zwiększyć wydajność i efektywność  systemów informatycznych oraz zmniejszyć ryzyko awarii systemów i utraty danych. Audyt wydajności IT obejmuje badania i testy mające na celu identyfikację problemów wydajnościowych w systemach IT. Powszechnie stosowane są narzędzia do monitorowania i analizy wydajności, takie jak oprogramowanie do zarządzania wydajnością, analizatory ruchu sieciowego i narzędzia do testów warunków skrajnych. 

01

OCENA AKTUALNEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

02

IDENTYFIKACJA RYZYK

Twoje korzyści

03

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

04

LEPSZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

05

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI I STANDARDAMI RYNKOWYMI

06

WZROST ZAUFANIA KLIENTÓW

Porozmawiaj z ekspertem

Dominik_Architek

Dominik Architek

Department Director

bottom of page