top of page

Big Data  ·  Software Development  ·  DevOps

build, deploy, scale
meet
DevOps
 

  ·  DevOps ·  

Zyskaj kontrolę nad całym cyklem życia aplikacji - zbuduj, wdroż, rozwijaj
z łatwością.

Jesteśmy zespołem ekspertów, którzy pomagają firmom przyspieszyć procesy dostarczania oprogramowania, zoptymalizować infrastrukturę IT oraz osiągnąć większą wydajność i niezawodność swoich aplikacji. 

Zespół Octark
Zespół Octark

DevOps łączy programistów i administratorów, tworząc płynne środowisko pracy. Automatyzacja procesów, konteneryzacja i ciągła integracja pozwalają na szybkie wdrażanie zmian i usuwanie błędów. 

Nasze doświadczenie w zakresie DevOps umożliwia tworzenie
i utrzymanie skalowalnej infrastruktury, ciągłe monitorowanie
i optymalizację aplikacji. Dzięki temu, Twoja firma może szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, dostarczać wartościowe rozwiązania i zwiększać konkurencyjność. 

Twoje korzyści

01

SKRÓCISZ CZAS PRACY NAD ROZWIĄZANIAMI IT

02

POPRAWISZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

03

USPRAWNISZ PROCESY DECYZYJNE

04

ZAPEWNISZ SOBIE KONTROLĘ NAD PROJEKTEM

05

USPRAWNISZ PROCES TESTOWANIA

06

UMOŻLIWISZ ŁATWE SKALOWANIE SYSTEMÓW

najważniejsze zadania DevOps

AUTOMATYZACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

PRZEPROWADZANIE TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

WYKRYWANIE RYZYK I NIETYPOWYCH ZJAWISK W SYSTEMIE

PLANOWANIE, BUDOWANIE, TESTOWANIE PRODUKTU DO WYDANIA

ANALIZOWANIE I WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PROJEKTOWYCH

MONITORING WDROŻONYCH PRODUKTÓW

NARZĘDZIA:

Kubernetes
OpenShift
Jira Software
Azure
Puppet
GitLab
Jenkins
Ansible

cykl życia DevOps

PLANOWANIE

W tym etapie tworzona jest strategia dostarczania oprogramowania, definiowane są cele i wymagania, a także planowane są zadania i priorytety.  

PROGRAMOWANIE

W drugim kroku deweloperzy tworzą kod źródłowy oprogramowania, korzystając
z narzędzi i frameworków, które ułatwiają i przyspieszają proces. 

BUDOWANIE

Z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi, następuje automatyzacja ręcznych i powtarzalnych kroków.  Wykonywane są iteracje z małymi przyrostami z użyciem ciągłej integracji (CI/CD - Continuous Integration/Continuous Deployment) i testujemy, żeby upewnić się, że wszystko działa jak należy. 

TESTOWANIE

Podczas testowania sprawdzane są różne funkcjonalności i wydajność oprogramowania. Testy mogą mieć różny charakter, m.in. jednostkowy, integracyjny, wydajnościowy, funkcjonalny oraz akceptacyjny. 

PUBLIKOWANIE

Następuje proces przenoszenia oprogramowania z środowiska testowego na środowisko produkcyjne. W ramach fazy publikowania zespoły definiują proces zarządzania wydaniami z wydzielonymi etapami. 

WDROŻENIE

To etap wdrażania aplikacji w środowiskach produkcyjnych w sposób spójny i niezawodny.

DZIAŁANIE

W oparciu o pierwsze wyniki wdrożeniowe, dokonywane są zmiany i ulepszenia
w aplikacji. 

MONITOROWANIE

Na tym etapie dokonuje się ciągłego monitorowania i analizowania wydajności oprogramowania.

Porozmawiaj z ekspertem

Mateusz Sobeczek

Mateusz Sobeczek

Chief Development Officer

bottom of page